Corporate Governance

We onderschrijven de noodzaak van efficiënt, transparant en verantwoord bestuur. In onze bedrijfsvoering doen we er alles aan om de belangen van alle betrokkenen, werknemers, afnemers en de samenleving als geheel optimaal te behartigen.

We zijn continu alert op risicobeheersing en bewaken de kwaliteit en continuïteit van onze afzonderlijke bedrijven en de groep als geheel. We realiseren ons dat de impact van onze activiteiten voelbaar is in de hele samenleving en zijn te allen tijde bereid hierover verantwoording af te leggen.

Goed bestuur is wat ons betreft ter zake kundig én fatsoenlijk bestuur. We zijn ervan overtuigd dat de juiste morele keuzes alleen kunnen ontstaan in een organisatiecultuur waarin ruimte is voor het stellen van lastige vragen, zelfreflectie, respect en open en eerlijke communicatie.