Duurzaam is vooral een kwestie van doen

Bij de Gelissen Group willen we op een zo doordacht en respectvol mogelijke manier omgaan met elkaar, onze klanten/relaties/gasten en onze omgeving. We realiseren ons terdege dat we hierin een voorbeeldrol kunnen vervullen en nemen die verantwoordelijkheid. Omdat maatschappelijk en duurzaam ondernemen vooral een kwestie is van doen, vindt u hier voorbeelden van ons MVO-beleid in de praktijk.

People

 • Medewerkers zijn ons grootste kapitaal. Veel tijd en aandacht wordt gegeven aan het welbevinden en de loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Met resultaat: Toverland heeft een ziekteverzuim van slechts 2,5%!
 • Medewerkers kunnen meedoen aan een fietsplan. Goed voor hun gezondheid en voor het milieu.
 • Jaarlijks bieden we diverse stageplekken aan voor studenten van verschillende opleidingen en niveaus.
 • Toverland biedt een vijftal mensen met een beperking een werkplek aan binnen de groenvoorziening via de stichting ORO.
 • Jaarlijks verlenen wij gratis toegang aan vele kinderen, met hun gezinnen, via onze samenwerking met organisaties als Villa Pardoes, Stichting de Opkikker en Stichting Doe een wens.
 • Sinds de opening van Toverland hebben mensen in een rolstoel gratis toegang.
 • In samenwerking met Zuyd Health is een diepgaande ergonomische RIE van de werkplekken bij Gepla opgesteld. Uiteraard met doelstelling om ongevallen en ziekteverzuim te voorkomen.

Planet

 • In al onze nieuwe ontwikkelingen staat de prachtige natuur om ons heen centraal. Vanaf het begin onderhoudt Toverland goede contacten met de Groengroep van Sevenum en laten we ons professioneel adviseren in het landschappelijk zo optimaal mogelijk verder ontwikkelen van ons attractiepark. Met veel respect voor de natuur worden de landschappelijke accenten van de nieuwe themagebieden geïntegreerd met de authentieke Peel-kenmerken.
 • Daar waar mogelijk gebruikt en hergebruikt Toverland grondwater via bronpompen. (bijv het waterbassin van de boomstambaan)
 • Om bij te dragen aan een goed en verantwoord bosbeheer heeft Gepla er voor gekozen gebruik te maken van PEFC-gecertificeerde houtsoorten en / of houtvezelproducten als grondstof.
 • Gepla draagt zorg voor gescheiden afval zodat maximale recycling mogelijk is. Momenteel zijn we in gesprek met onze gipsleverancier om containers schone gips te retourneren naar de fabriek in Antwerpen.

Profit

 • Maatschappelijk kapitaal
  Naast de eigen winstgevendheid en continuïteit richt de Gelissen Group zich op gebiedsontwikkeling waar de hele gemeenschap van profiteert. We ondernemen met alle aandacht voor de lokale wensen en gevoeligheden. Samen met overheden onderzoeken we: hoe kunnen we banen creëren en de lokale economie een flinke impuls geven en tegelijkertijd zorgvuldig omgaan met natuurlijke omgeving en aspecten als bereikbaarheid (infrastructuur).
 • Cocreatie
  Bij het tot stand komen van het themagebied ‘De Magische Vallei’ (2012), zijn abonnementhouders via diepte interviews ondervraagd over hun drijfveren en wensen. De twee sleutelwoorden uit al deze interviews zijn ‘hoop’ en ‘liefde’. In de ontwikkeling van het themagebied is Toverland tot het uiterste gegaan om deze emoties te weerspiegelen.
  We bouwden niet zomaar een themagebied, maar kwamen in nauwe samenspraak met onze bezoekers tot cocreatie.
 • Dierenwelzijncentrum
  Gepla heeft zich verbonden aan een tweejarig sponsorcontract voor de realisatie van het nieuwe dierenwelzijncentrum van Limburg.